top of page
Typisch TMV - twee hoofden.jpg

Als je met ons werkt, krijg je ons altijd samen. Ook tussentijdse telefoongesprekken, mails en apps worden altijd door ons samen beantwoord.

Waarom? Omdat wij ten volle beseffen dat we meer bereiken als we met 2 paar ogen naar een situatie kijken. Wij hebben verschillende talenten, verschillende expertises en een verschillende kijk op de wereld.

Daar maken we volop gebruik van. Zo voelen we ons niet beperkt om elkaar te interrumperen, aan te vullen, te ontkrachten of te onderzoeken wat de ander inbrengt.


Het leuke is dat je als je met ons werkt wordt meegetrokken in deze manier van werken. Het gaat vanzelf en de meeste mensen vinden het heerlijk om te leren vertrouwen op deze gekozen wederzijdse afhankelijkheid.

 

Voelen dat je gezien wordt in je talent en ervaren dat je niet alles zelf hoeft te kunnen en daarin een beroep kan doen op het talent van de ander.

bottom of page