top of page

PRIVACY VERKLARING

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Talentmanagement Voorbij. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je via “Een Nieuwe Kijk Op …. ” te informeren over ons gedachtegoed en onze diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. 
We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.
 

Jouw privacy is hoogste prioriteit

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. 

 

Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruiken we je emailadres en naam om je onze nieuwsbrieven te sturen.
 

In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:
1.    online als je een van onze websites bezoekt, en
2.    offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft  omdat je onze nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline van ons koopt.

 

Door onze websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement die van toepassing zijn op onze websites. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen:

Opslag persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering:
Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en adequaat beveiligd.
Op al onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

Contactformulieren:
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke ervaring te kunnen bieden en om je te informeren over ons gedachtengoed, producten en diensten. Wanneer je een van de formulieren op onze websites invult, verwerken we jouw gegevens: naam, emailadres en eventueel telefoonnummer.

Cookies:
Wij maken gebruik van cookies om er zeker van te zijn dat bezoekers onze websites zo goed mogelijk beleven. Dit doen we allereerst voor het goed functioneren van onze websites maar ook voor het bijhouden van web statistieken en om onze content op onze websites relevanter te maken.

Met wie we jouw data delen

We delen jouw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers (hosting providers, klantenservice en e-marketing), klanten (bijv. zakelijke klanten/werkgevers) en andere partners, afhankelijk van je locatie en de diensten die je gebruikt. We delen jouw gegevens:
•    Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verwerken van jouw aanvraag over een sessie, training of seminar, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met jou kunnen 
communiceren in verband met onze diensten;
•    In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
•    Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

 

Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan jou en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

 

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Hoe lang we jouw data bewaren

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien je jouw abonnement op onze ‘Nieuwe Kijk Op …’ wilt opzeggen, kan dat te allen tijde via de link onderaan onze nieuwsbrieven die we driewekelijks versturen. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging. Uitzondering hierop is de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Welke rechten heb je over je data

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met ons via de email.
 

Je kunt te allen tijde de persoonlijke data inzien en wijzigen, die wij van jouw bewaren. 
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. 
Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@verandermanagementvoorbij.nl
Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Let op met informatie die je openlijk deelt onder meer op onze websites of social media

We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze blogs of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Wijzigingen in dit privacy statement

Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

Vragen over het privacy statement

We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@verandermanagementvoorbij.nl  en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

Verandermanagement Voorbij
Velperweg 123
6824 HK Arnhem 
 

bottom of page