top of page

INSPIRATIETAFELS

Aan een inspiratietafel van Talentmanagement Voorbij krijg je in een kleine groep (4 tot 8 personen) je antwoorden die jij zoekt over een alledaags onderwerp die verder gaan dan wat in je trainingen, methodes of modellen aangeleerd krijgt. Wij brengen de input, de vragen komen van jou en je tafelgenoten.
 

Je hebt geen behoefte aan een training. Je hebt bovenal behoefte aan voeding op een bepaald thema. Je wilt daarin geïnspireerd worden door ons en weten wat er leeft bij andere geïnteresseerden zonder dat jij jezelf prijs hoeft te geven. Daarom inventariseren wij jouw behoefte in een telefonisch voorgesprek voorafgaand aan de inspiratietafel van jouw keuze.
Op die manier kan je er van verzekerd zijn dat je werkelijk Een Nieuwe Kijk gaat krijgen op het tafelonderwerp. T
egelijkertijd kan je je aan tafel laten inspireren door de vragen die leven onder je tafelgenoten.  

 

We hebben inspiratietafels met verschillende thema’s waaronder:
Een Nieuwe Kijk op Intuïtie
Een Nieuwe Kijk op Samenwerking
Een Nieuwe Kijk op Invloed
En een tafelreeks over Talentmanagement

Talentmanagement Voorbij - Inspiratietafels

Wil je meer weten over onze inspiratietafels neem dan contact

met ons op.

Op zoek naar inspiratie? Zie onze bedrijfspagina

Talentmanagement Voorbij_logo.png
bottom of page