INSPIRATIETAFELS

Aan een inspiratietafel van Talentmanagement Voorbij krijg je in een kleine groep (4 tot 8 personen) je antwoorden die jij zoekt over een alledaags onderwerp die verder gaan dan wat in je trainingen, methodes of modellen aangeleerd krijgt. Wij brengen de input, de vragen komen van jou en je tafelgenoten.
 

Jouw behoefte hebben we vooraf geïnventariseerd in onze telefonisch voorgesprek. Op die manier kan je je er van verzekerd zijn dat je werkelijk Een Nieuwe Kijk gaat krijgen op het tafelonderwerp van je keuze.

Tegelijkertijd kan je je aan tafel laten inspireren door de vragen die leven onder je tafelgenoten.  

 

We hebben inspiratietafels met verschillende thema’s.

Talentmanagement Voorbij - Inspiratietafels

Wil je meer weten over onze inspiratietafels neem dan contact

met ons op.