DIENSTEN

Wij leren mensen on the job hoe ze hun eigen en elkaars talenten volledig kunnen benutten. Mensen kunnen wel dezelfde vaardigheden hebben, maar de talenten die daarachter schuilgaan zijn uniek. Teamleden ervaren vaak dat het talent van een ander teamlid voor zichzelf onbekend terrein is. Daardoor doet niemand bewust een beroep op de talenten van anderen; ze herkennen ze immers niet. Als iedereen zo blijft denken blijft veel talent onbenut en verborgen. Mogelijk ook dat van jou.

In overleg bepalen we wat we voor je kunnen betekenen: soms heb je alleen behoefte om geïnspireerd te worden, en soms helpen we bij het blootleggen van de aanwezige talenten. Vaak worden we ingezet bij het activeren en ontwikkelen van individuele talenten of het groepstalent. Want pas als je weet hoe het is om je eigen talent te kennen en te benutten ga je het talent van anderen om je heen zien, herkennen en inzetten.

Daarbij hebben we voor specifieke doelgroepen korte en langere trajecten die overeenkomen met onze eigen inhoudelijke expertise. Denk hierbij aan adviseurs, accountmanagers, salesmanagers, project- en procesmanagers, salesmanagers, coaches etc. Hierover hebben we op aanvraag passend materiaal beschikbaar. 

Ben je benieuwd welke talenten in jou, je team of jouw organisatie liggen en mogelijk niet ingezet worden neem dan contact met ons op.

Meer schriftelijke informatie over onze dienstverlening en onze manier van werken verstrekken we als we in persoonlijk contact van beide kanten het gevoel hebben dat 'Voorbij' een antwoord kan zijn op jouw behoefte.

Diensten - individueel
Diensten - Groepen
Diensten - organisaties

© 2020 Verandermanagement Voorbij - Velperweg 123, 6824 HK Arnhem - info@verandermanagementvoorbij.nl

  • LinkedIn Verandermanagement Voorbij